Inloggen
Registreren
Home Privacyverklaring

Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Klusfolie.nl zal persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld ter uitvoering van een overeenkomst of ten behoeve van deelname aan speciale acties. De bescherming van persoonsgegevens is belangrijk voor Klusfolie.nl. Bij de verwerking van de persoonsgegevens worden de wettelijke bepalingen omtrent bescherming van persoonsgegevens in acht genomen.
Wij kunnen persoonsgegevens opnemen in ons bestand. Klusfolie.nl gebruikt de (niet-elektronische) gegevens ter uitvoering van de overeenkomst die de betrokkene met Klusfolie.nl heeft (waaronder begrepen maar niet beperkt tot abonnementsovereenkomsten, spelovereenkomsten en deelnameovereenkomsten), om de betrokkene te informeren over interessante acties, producten of diensten van Klusfolie.nl , haar partners (sponsoren en adverteerders) of zorgvuldig geselecteerde bedrijven en om de betrokkene vragen te stellen over de producten en diensten van Klusfolie.nl. De betrokkene heeft het recht zich tegen direct marketing of verstrekking van diens persoonsgegevens aan derden te verzetten. De betrokkene kan daartoe een email sturen aan info@Klusfolie.nl of een brief sturen aan Klusfolie.nl , Centurionbaan 100 - 3769AV Soesterberg.

 

 

Voor toezending van informatie met gebruikmaking van elektronische gegevens, zal Klusfolie.nl te allen tijde óf de uitdrukkelijke toestemming (“opt-in”) van de betrokkene verkrijgen óf dit zal geschieden in het kader van gelijksoortige diensten van Klusfolie.nl waarbij de mogelijkheid zal worden geboden bezwaar aan te tekenen tegen de toezending (“opt-out”).
De betrokkene heeft het recht Klusfolie.nl te verzoeken zijn/haar persoonsgegevens te corrigeren. De betrokkene kan hiertoe een email sturen aan info@Klusfolie.nl of een brief sturen aan:
Klusfolie.nl -  Centurionbaan 100 - 3769AV Soesterberg.

 

 

Bezoekersgegevens

Via onze website kunnen wij algemene bezoekersgegevens verzamelen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om aantallen bezoekers en het aantal klikken op bepaalde pagina’s. Daarnaast kan Klusfolie.nl in bepaalde gevallen automatisch (dus niet via registratie) informatie verzamelen, die niet persoonlijk identificeerbaar is. Voorbeelden van dit soort informatie zijn onder meer het type browser dat gebruikt wordt en de wijze waarop men surft, zogenaamde “cookies”. Cookies kunnen via de eigen browser worden uitgeschakeld. De verzamelde gegevens en informatie kunnen voor algemeen onderzoek worden gebruikt en zijn geanonimiseerd.

 

Wijzigingen privacy verklaring

Klusfolie.nl heeft het recht deze privacy verklaring van tijd tot tijd te wijzigen. U kunt altijd de laatste versie inzien door te klikken op de link “privacy”. Wij raden u aan om regelmatig de privacy verklaring te raadplegen om na te gaan of deze is gewijzigd.